Goaldigger Diamond

Vad är Goaldigger Diamond?

Varje år får två kvinnor som bor eller arbetar i Uppsala, men ännu inte uppfyller det tredje kriteriet; dvs att inneha en chefsposition/ vara entreprenör, erbjudan om kostnadsfritt medlemskap i Goaldiggers under ett år.

Vi gör detta eftersom vi vet att det finns extremt mycket kvinnor i vår stad som kanske inte uppfyller just detta kriterie (rent titelmässigt), men som har allt annat; enorm potential, fantastiskt driv, berikande personlighet och överlag är riktiga stjärnor. Även om vi inte kan erbjuda fast medlemskap vill vi ge dem chansen att bli medlemmar för ett år och därmed kunna ta del av allt vårt nätverk innebär rent praktiskt och förhoppningsvis ge dem en hel del kontakter och mycket inspiration. När året har gått rullar bollen vidare till två nya personer…

Om du vet någon som passar för denna roll, eller om det rentav är du själv, skicka omgående ett mail till hey@goaldiggers.se och ansök!

Goaldigger Diamond 2020/2021:

Hanna Fast

Madelene Järpenge

Goaldigger Diamond 2019:

Hanna Moberg

Alisha Gupta

Goaldigger Diamond 2018:

Louise Hammarbäck

Josefin Johansson

Goaldigger Diamond 2017:

Cherin Awad

Helena Eklöf